Mapa místa a okolí

Pro lepší představu a orientaci přikládáme mapu, kde můžete nalézt všechny klíčové místa pro závod.